Tanzbrasil-Performance im Pelourinho

mit Grupo Carlos Bahia

Konzept: Ivan Vasconcellos - Fotos: Freimut Koch


carlos-01.jpg
carlos-02.jpg
carlos-03.jpg
carlos-04.jpg
carlos-05.jpg
carlos-06.jpg
carlos-07.jpg
carlos-08.jpg
carlos-09.jpg
carlos-10.jpg
carlos-11.jpg
carlos-12.jpg
carlos-13.jpg
carlos-14.jpg
carlos-15.jpg
carlos-16.jpg
carlos-17.jpg
carlos-18.jpg
carlos-19.jpg
carlos-20.jpg
carlos-21.jpg
carlos-22.jpg
carlos-23.jpg
carlos-24.jpg
carlos-25.jpg
carlos-26.jpg
carlos-27.jpg
carlos-28.jpg
Zurück zu Umzug